Real world data uit de SWEDEHEART registry: toename van het aantal risicofactoren is geassocieerd met een hogere incidentie van ischemische events met een minimale toename van het aantal bloedingen*,1

De risico calculator kan door Cardiologen gebruikt worden als hulpmiddel, om inzicht te verkrijgen in de incidentie van ischemische en bloedingsevents bij een combinatie van verschillende risicofactoren bij post infarct patiënten.

Incidentie van ischemische vs. bloedingsevents bij een combinatie van verschillende risicofactoren*,1

Selecteer de combinatie van risicofactoren

*Exclusief eerdere ernstige bloeding als risicofactor.

1.Lindholm D, et al. Heart 2019;105:1175–1181.

MVD: Multi Vessel Disease; CKD: Chronic Kidney Disease; MI: Myocard Infarct; CV: Cardiovasculair