Real world data uit de SWEDEHEART registry: toename van het aantal risicofactoren is geassocieerd met een hogere incidentie van ischemische events met een minimale toename van het aantal bloedingen*,1

Incidentie van ischemische vs. bloedingsevents bij een combinatie van verschillende risicofactoren*,1

Selecteer de combinatie van risicofactoren

*Exclusief eerdere ernstige bloeding als risicofactor.

1.Lindholm D, et al. Heart 2019;105:1175–1181.

MVD: Multi Vessel Disease; CKD: Chronic Kidney Disease; MI: Myocard Infarct; CV: Cardiovasculair